Görme Engelliler

USTA ÖĞRETİCİ BELGESİ NASIL ALINIR

USTA ÖĞRETİCİ BELGESİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

Ustalık belgesi sahibi olup Mesleki Eğitim Merkezlerinde açılan İş Pedagojisi Kurslarını başarı ile tamamlayanlara “Usta Öğreticilik Belgesi” verilir.(kanun maddesi:31)

Kurslar hafta içi akşamları olmak üzere 10 gün sürmektedir.On gün sonunda kursiyerler görmüş oldukları derslerden sınava girip Usta Öğretici Belgesi almaktadır.

Bu kurslara katılmak için herhangi bir başvuru zamanını beklemek olmayıp ustalık belgesi sahibi herkes istediği zaman başvuruda bulunabilir.Sınıf açılacak sayıya ulaşıldığında (yaklaşık 20 kişi) mesleki eğitim merkezi tarafından kurs başlatılır.

Başvuru için istenilen belgeler:

1-Dilekçe

2-Ustalık belgesi aslı ve fotokopisi (aslı onaylanıp iade edilir)

3-4 adet vesikalık fotoğraf

4-Okul diploma yada tasdiknamesi aslı ve fotokopisi (aslı onaylanıp iade edilir)

5-Nüfus cüzdan fotokopisi

6-Sağlık raporu

Açılacak Olan Kursta Görülecek Olan Dersler ve Süreleri

Ünite No

Ünite Adı Ünite Süresi (Saat olarak)
1 Çıraklık ve Mesleki Eğitim İlkeleri 4
2 Eğitim Psikolojisi 3
3 Eğitimde İletişim ve İletişim Araçları 4
4 Meslek Analizi ve Öğretim Programlarının Hazırlanması 8
5 Atölye ve Meslek Dersleri Öğretim Metotları 8
6 İş Güvenliği 4
7 İş Kalitesi ve Maliyet İlişkileri 4
8 Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme 3
9 Sınav Değerlendirmesi 2

Toplam

40